Mötesplatsen tingvalla avestaVärmlands regemente (I 2/Fo 52), var ett infanteriförband inom svenska armén som verkade i olika former åren 1812–2000 förbandet förlagda till. Förbandet förlagda till

Tags: mötesplatsen, tingvalla, Avesta,

Pics:

mötesplatsen tingvalla Avesta


Links: